Svako dete – velika zagonetka

Svako dete – velika zagonetka

Psiholog Milka Bogić o zabludama roditeljstva i faktorima koji utiču na razvoj ličnosti dece Zabluda današnjice o roditeljstvu, koja se teško menja bar u našoj kulturi, jeste da su deca naša svojina i da je isključivo pravo roditelja da sa svojim „vlasništvom” rade...
Značaj saradnje roditelja i vrtića u razvoju dece

Značaj saradnje roditelja i vrtića u razvoju dece

Roditelji  predstavljaju veoma važan faktor uspeha svakog plana, jer njihovo uključivanje u razvoj svoje dece na predškolskom nivou je ključno za budući razvoj dece ovog uzrasta. Drugim rečima, jedna od najvažnijih stvari u razvoju dece jeste upravo saradnja roditelja...
Vrtić kao faktor eko obrazovanja i vaspitanja dece

Vrtić kao faktor eko obrazovanja i vaspitanja dece

Svaka generacija je odgovorna za prenošenje lekcija o budućnosti sveta i očuvanju planete narednoj generaciji. Zato ne postoji bolji poklon za dete od stvaranja svesti o tome koliko je priroda značajna za sve nas i znanja da i ono samo može da utiče na očuvanje zdrave...