Montesori obrazovanje je obrazovanje zasnovano na naučnim saznanjima koje omogućava učenje kroz iskustvo i sticanje životnih veština i znanja u svakom periodu razvoja.

Ovaj način edukacije dece svakom detetu pruža priliku da se razmaše do svog punog potencijala, da razvija sve aspekte ličnosti, nauči da samostalno dela i samostalno razmišlja.

Ekolška svest, nenasilje, pozitivan odnos prema životu i sposobnost suočavanja sa teškoćama samo su neke od dobrih osobina koje se razvijaju primenom Montesori obrazovanja koje čini sastavni deo programa vrtića “Cvetić Srećko”. (LINK NA GLAVNI PRODAJNI TEKST)

Samo-obrazovanje

Montesori pristup je okrenut detetu i omogućava svakome da se pojedinačno razvije u atmosferi koja podstiče saradnju, a ne takmičenje.

Edukacija svakog deteta se najbolje realizuje kroz spontanu aktivnost u okruženju koje ne podstiče takmičenje, i čiji je rezultat radost učenja i disciplina. Takvo okruženje razvija dečiju unutrašnju motivaciju i vodi ih ka aktivnom učešću u sopstvenom obrazovanju, istraživanju okoline, sopsobnosti da uče kroz lična iskustva.

Pipremljena sredina

Sredina u Montesori pedagogiji podrazumeva prostor koji je organizovan tako da odgovori potrebama svakog deteta i njegovim interesovanjima. Nameštaj, prostor i predmeti su prilagođeni dečjem uzrastu i razvoju.

Važna odlika Montesori materijala je da u sebi sadrže takozvanu kontrolu greške koja je od suštinskog značaja za razvoj dece, i na takav način vodi dete do saznanja što je efikasnije od objašnjenja odraslog. Pripremljenu sredinu karakterišu i sloboda u izboru materijala, sloboda da se otkriju svoje mogućnosti, spoznaju granice svoje slobode kao i slobode drugih. Na ovaj način Montesori obrazovanje, kao krajnji rezultat daje samo-disciplinu.

Obrazovanje čula

Budući da se bave istraživanjem sveta oko sebe, čula otvaraju put znanju. Montesori obrazovanje čula nudi detetu ključ za istraživanje spoljašnjeg sveta. Upoznavanje boja, oblika, mirisa, visine, debljine i drugih osobina predmeta je osnova intelektualne edukakacije u Montesori pedagogiji, jer omogućava aktivno učešće mozga i pokreta u procesu inteligentne aktivnosti.

Dete dobija obrazovanje koje je od neprocenjive vrednosti za razvoj i usavršavanje veština posmatranja, poređenja, rasuđivanja.

Heterogene starosne grupe

Deca su podeljena u grupe tako da razlika u godinama nije veća od 3.

Mlađa deca tako imaju priliku da uče dok posmatraju stariju decu, dok stariji svoja znanja prenose mlađima, čime pokazuju dublji smisao razumevanja a istovremeno stiču samopouzdanje i odgovornost. Vrtić je društvo samo za sebe, koje podstiče jednake mogućnosti za sve i gde dete može socijalno da se razvija.