Privatni vrtić u Kumodražu za radosnu decu i srećne roditelje

U vrtiću “Cvetić Srećko” vaspitno-obrazovni rad ostvarujemo po Modelu “A” , koji podrazumeva upoznavanje i razumevanje  dece u različitim situacijama u vezi sa specifičnim ciljevima deteta ili grupe dece. Ovo se sprovodi svakodnevnim posmatranjem i konsultovanjem sa decom, planiranjem, aktivnostima i procenom pedagoške prakse koja je osnova za dalje planiranje tj. za okvirni mesečni, dvonedeljni ili nedeljni  plan.

Program vaspitanja i obrazovanja dece

Svaka grupa ima svoj program. U jaslenoj grupi (uzrast od 1 do 3 godine) pored vaspitno-edukativnog  rada sa decom akcenat se stavlja na negu dece i usvajanje kulturno-higijenskih navika. U jaslama, od samog početka, vaspitači kroz svoje planske aktivnosti, koristeći raznolike materijale i metode, uzimajući u obzir ciljeve i ishode, podstiču psiho-fizički razvoj i to:

  • Socijalni razvoj
  • Motorni razvoj
  • Razvoj govora i komunikacije
  • Razvoj mišljenja
  • Razvoj čula

Jaslena i vrtićka grupa tokom dana imaju priliku da su u interakciji kroz različite programske aktivnosti, što olakšava lakši prelazak iz jaslene u vrtićku grupu.

Vrtićka grupa (uzrast od 3 godine do polaska u školu)  radi po Osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Vaspitač je kreator, istraživač i kritičar sopstvene prakse. Vaspitač unosi promene u plan i obrazlaže razloge, prati interakciju dece tokom aktivnosti, pruža podršku deci koja imaju poteškoće, prati interesovanja dece, izbor aktivnosti, materijala, igre koje deca biraju, pitanja dece, uključuje roditelje u neke aktivnosti.

Osnovu planiranja čini posmatranje i praćenje dece u spontanim i planiranim aktivnostima, sticanje uvida u to šta dete može i zna, kakva su njegova interesovanja i potrebe te, shodno tome, postavlja ciljeve i zadatke koji se realizuju u dobro osmišljenoj sredini za učenje. U neposrednom radu sa decom predavač bira kooperativne igre i aktivnosti, kao i igre za podsticanje dečjeg samopoštovanja.

Pripremni predškolski program je organizovan u okviru celodnevnog boravka dece. Uz korišćenje stručne literature, program Dete i grafovi i učenje kroz igru i različite, posebno osmišljene aktivnosti, vaš mališan biće u potpunosti spreman za polazak u školu i nove uspehe.

Upoznajte naš vrtić!

 

Kako izgleda naš vrtić?

 

Šta kažu roditelji naše dece?

 

Adaptacija deteta na vrtić

Iskusni vaspitači vrtića “Cvetić Srećko” u Kumodražu primenjuju poseban pristup adaptacije deteta na vrtić prilagođen svakom detetu ponaosob. Takav koji će mu omogućiti da odvajanje od mame i tate bude što lakše.

Sam proces adaptacije deteta na vrtić realizujemo kroz različite aktivnosti:

  • individualni razgovori sa roditeljima na kojima pružamo detaljne informacije vezane za polazak dece u jaslice ili vrtić, pravljenje orijentacionog plana  postepenog uključivanja za svako dete posebno;
  • tokom adaptacije svakom roditelju je omogućen boravak sa svojim detetom u grupi sve dotle dok vaspitači  i roditelji zajedno ne procene da dete može ostati samo;
  • tokom adaptacije roditelji dobijaju detaljne informacije o ponašanju deteta, sugestije, predloge, stručnu podršku, stručnu literaturu;
  • sve potrebe i navike koje dete ima kod kuće uvažavaju se tokom adaptacije.

Kroz ovaj proces adaptacije, za najkraće vreme, vaše dete će jedva čekati da dođe u svoj vrtić ili jaslice u Kumodražu i uživa sa svojim drugarima u svim aktivnostima, radionicama i igrama.

Kako je organizovana ishrana i briga o zdravlju u vrtiću?

Pravilna ishrana jedan je od važnih faktora koji utiču na zdravlje dece. U vrtiću “Cvetić Srećko” u Kumodražu, obrocima zato posvećujemo posebnu pažnju. Deci su obezbeđeni doručak, ručak i dve užine.

Obroci su kuvani i raznovrsni. Dostavljaju se u specijalno napravljenim termosima uz poštovanje najviših standarda higijene. Svi obroci su sastavljeni od strane stručnih nutricionista i kontrolišu se od strane Centra za ispitivanje namirnica.

I ne brinite, deca zaista uživaju u zdravoj hrani koju dobijaju tako da nikada ne “mrljave” već sa zadovoljstvom jedu sa svojim drugarima.

O zdravlju vaše dece brinu pedijatar i stomatolog – ne samo da će zdravlje vašeg deteta biti pod nadzorom stručnjaka, već će se deca, na ovaj način, osloboditi straha od lekara, ukoliko ga imaju, i naučiti važnost redovne kontrole svog zdravlja.

Cvetić Srećko

Lokacija:
Kumodraž, na adresi Vojvode Stepe 490/1.

Telefon:
011/3948-505 ili 065/8066-778

Radno vreme:
Radnim danima od 6:00 – 18:00h

5 + 13 =