Program NTC sitem učenja unosi značajne promene u učenje u odnosu na tradicionalne sisteme i u velikoj meri ispunjava sve veća i ozbiljnija očekivanja dece, roditelja i društva uopšte.. Primena NTC (Nikola Tesla Centar) programa doprinosi stvaranju podsticajne sredine za učenje i razvoj dece. Nastava je zanimljiva, deca motivisana, bez straha od neuspeha.

NTC sistem koji donosi radost deci

Uloga vaspitača koji radi po NTC sistemu učenja je izmenjena. Vaspitač nije izvor informacija i ispitivač. On organizuje, usmerava, sarađuje i podstiče na aktivnost. Kako za decu, tako i za vaspitača, vrtić postaje mesto gde se oseća sigurno, gde se igra zajedno sa decom i na koje svi rado dolaze. Roditelji dece pokazuju veliko poverenje prema vrtiću i vaspitaču koji njihovom detetu donose radost. Imaju poverenje prema vrtiću koji pokreće decu na samostalno dolaženje do znanja, u kojoj dete ispoljava svoju originalnost, kreativnost, bez straha da će biti ismejan ako misli drugačije.

Jedan od ciljeva vaspitno/obrazovnog rada je stvaranje motivacije kod dece da se dalje obrazuju i da se pripremaju za život u svetu koji se nalazi u permanentnim promenama. Da bi se taj cilj postigao, razvoj dece treba pospešivati u pravcu njihove sve veće kreativnosti i lične inicijativnosti. Nemoguće je naučiti decu svemu u vremenu kada se broj dostupnih informacija eksponencijalno povećava. Zato je izuzetno važno da se obezbedi usvajanje bazičnih veština na osnovu kojih će se kasnije sticati znanje iz različitih oblasti.

U NTC sistemu učenja dete uči igrajući se. Na ovaj način je NTC sistem učenja otišao još jedan značajan korak ispred svih dosadašnjih pokušaja vraćanja detetu prirodnog okruženja za podsticaj intelektualnog razvoja i darovitosti i na taj način zaslužuje epitet progresivnog sistema obrazovanja, sistema obrazovanja bez straha i sputavanja. U NTC sistemu se deca ne disciplinuju, nego motivišu da budu što aktivnija, motorički i misaono.

Dobiti za decu, roditelje i vaspitača

NTC sistem učenja je osoben i po tome što omogućava jednake dobiti za dete, vaspitača i roditelje. Ispunjava očekivanja od vrtića sva tri partnera u vaspitnom procesu. Gotovo da je nemoguće povući oštru granicu između dobiti bilo kojih od njih. Zadovoljan vaspitač je dobar vaspitač i deci i roditeljima. Zadovoljno, radosno dete olakšava rad vaspitaču i roditelju. Zadovoljan roditelj je dobar saradnik i partner koji pruža nesebičnu podršku vaspitaču. Tek kada se ispune ovi uslovi, možemo govoriti o kvalitetnom vaspitanju I obrazovanju.

Jasno je da je dete zadovoljno, puno samopouzdanja, jer radi ono što najbolje zna. Igra se! U vrtiću vlada klima saradnje, podrške i poverenja. Dete nema strah, jer njegovi odgovori neće biti kvalifikovani kao netačni i predmet podsmeha. Svi u grupi su naviknuti na neobične odgovore i u njima traže i nalaze  kvalitet. Često deca sama iprocenjuju svoj rad i rad drugova i drugarica u grupi. Vežbanjem ovakvog načina rada postiže se sve veća objektivnost u procenjivanju i samoprocenjivanju.

Za vaspitača koji radi po NTC sistemu, sa pravom se može reći da se nalazi pred velikim profesionalnim izazovom. Lično doživljava potpunu profesionalnu transformaciju. Svakodnevno se nalazi u situaciji da deca “znaju” više od njega i zbog toga ne gubi autoritet, niti se oseća nesigurno. Ovo iz razloga, što  sadržaj više nije gotova informacija koju vaspitač kao medij prenosi deci. Informacija je u ovom sistemu rada sredstvo pomoću kojeg podstičemo radoznalost, motivaciju, zaključivanje, povezivanje i sveopšti intelektualni razvoj deteta. Kada deca pripreme zagonetna pitanja na zadatu temu (Nikola Tesla, Nemanjići, Mihajlo Pupin i sl.)  nakon nekoliko postavljenih pitanja, deca daju i dobiju informacije i podatke koje roditelji i vaspitači često ne znaju. Sva deca su angažovana. Sa relativno malim individualnim pripremama i zalaganjem, saznaju  mnogo. Uz racionalno korišćenje slobodnog vremena dece, sa velikom razigranošću i radošću dece rezultati su odlični.

Ako je kvalitetno učenje kroz igru i konstantan napredak ono što želite za svoje dete, vrtić “Cvetić Srećko” u Kumodražu je mesto na kome će vaš mališan to i dobiti.